Dołącz do ponad 3000 zarejestrowanych w PBLINK. Otrzymasz zaproszenia na nasze wydarzenia.

  Wiadomości członków Finanse i Ubezpieczenia

  Czym jest „Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla dyrektorów i członków zarządu”?

  Picture of Pol-Plan Insurance
  Pol-Plan Insurance 2, maja 2022

  Dyrektorzy są obarczeni odpowiedzialnością za swoje działania. W przypadku podejrzenia nadużycia
  autorytetu lub zaniedbania obowiązku grozi im pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej przez
  pracowników, klientów, akcjonariuszy, wierzycieli, instytucje rządowe i regulujące, konkurencję, a
  nawet samą firmę. Niezależnie od tego, czy podejrzenia są słuszne, dochodzenie prawdy w sądzie
  może być bardzo kosztowne i obciążyć prywatny majątek oskarżonego.

  Materiał został przygotowany przez Pol-Plan Insurance.

  AdobeStock_317697675

  Czym jest „Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla dyrektorów i członków zarządu” (ang.
  Directors’ and Officers’ Liability) i co może zapewnić?

  Co obejmuje polisa?

  Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla dyrektorów i członków zarządu, nie jest
  przystosowane do ochrony ogółu firmy, ale jednostki. Polisa może zwrócić wydatki poniesione przez
  dyrektorów w wyniku oskarżenia wynikającego z działania w ramach swojego stanowiska.
  Przykładem takich kosztów są: odszkodowania, ugody czy opłaty sądowe. Ubezpieczenie jest
  przeważnie podzielone na dwie części, tzw. Strony:


  1. Strona A – Ubezpieczenie zwraca dyrektorowi koszty poniesione osobiście, kiedy firma nie
  jest w stanie lub nie ma pozwolenia na zrekompensowanie tej sumy.
  2. Strona B – Ubezpieczenie zwraca firmie środki przeznaczone na rekompensatę dla dyrektora,
  który osobiście poniósł koszty związane z roszczeniami wobec jego osoby.
  Ubezpieczenie może wziąć pod uwagę roszczenia, które pojawiły się w trakcie trwania polisy, nawet
  jeżeli naruszenie, którego dotyczą, miało miejsce wcześniej.
  Polisa najczęściej określa też łączny limit środków, które mogą być wypłacone przez ubezpieczyciela
  w okresie trwania umowy.

   

  Jak ustalana jest wysokość składki?

  Wysokość składki jest określana na indywidualnych warunkach, na podstawie wielu parametrów
  określonych przez ubezpieczyciela. Jednak możemy wziąć pod uwagę główne elementy, które
  wpłyną na poziom ryzyka. Na cenę ubezpieczenia mogą wpłynąć:

  • Rodzaj prowadzonej działalności – niektóre sektory są ogólnie obarczone wyższym ryzykiem,
  • Roczne obroty i płynność finansowa,
  • Roszczenia wniesione w przeszłości,
  • Historia firmy – długoletnie doświadczenie na rynku może oznaczać niższe ryzyko dla
  • ubezpieczyciela,
  • Doświadczenie i kwalifikacje członków zarządu,
  • Zaplanowane fuzje, przejęcia lub sprzedaż przedsiębiorstw,
  • Poprzednio posiadane polisy.
   Każdy z ubezpieczycieli indywidualnie określa ryzyko w zależności od okoliczności. Sprawdzane są
   wszelkie czynniki, które mogą pomóc określić prawdopodobieństwo wniesienia pozwu w przyszłości.


  Wykluczenia

  Istnieją okoliczności, których ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla dyrektorów i
  członków zarządu może nie obejmować. Podane informacje są ogólne, dokładne warunki zależą od
  indywidualnej polisy.
  1. Urazy ciała i zniszczenie mienia – te roszczenia są pokrywane przez inne ubezpieczenia:
  Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pracodawcy (ang. Employers’ Liability) i
  Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (ang. Public Liability).
  2. Profesjonalne usługi – zapewnianie usług wiąże się z ryzykiem popełnienia błędu lub
  zaniedbania. Konsekwencjami może być pozew klienta, który może być objęty przez
  Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawodowej (ang. Proffessional Indeminity).
  3. Wykluczenie głównego akcjonariusza – w warunkach ubezpieczenia może pojawić się
  wykluczenie pokrycia kosztów pozwu od akcjonariuszy, którzy posiadają znaczną część akcji
  firmy (określoną zwykle w procentach).

  Ubezpieczenie powinno być dobrane do potrzeb klienta, więc najtańsze niekoniecznie oznacza
  najlepsze. Potrzeby małej działalności będą różnić się od wymagań wielkiej korporacji, a ilość
  dostępnych na rynku ubezpieczeniowym produktów dla biznesu może być oszałamiająca. Ważne,
  aby dobrać zakres ubezpieczenia, który będzie odpowiadał potrzebom Twojej firmy. Indywidualnie
  dobrana oferta pozwala na zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa dla działalności,
  dyrektorów i pracowników.


  Rozumiemy, że wybór odpowiedniego ubezpieczenia może być skomplikowanym zagadnieniem.
  Jeżeli masz pytania, chętnie pomożemy rozwiać wątpliwości.

   

  Pol-Plan Insurance jest marką A-Plan Holdings, które są autoryzowane i regulowane przez Financial Conduct Authority (numer rejestracyjny 310164). Zarejestrowane biuro: 2 Des Roches 

  Square, Witney, OX28 4LE (numer rejestracyjny 750484)

   


  PBLINK Zostań członkiem PBLINK